Arhiw

Türkmenistan bilen Koreýa ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny artdyrýar

13:0929.03.2022
0
4033
Türkmenistan bilen Koreýa ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny artdyrýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýakyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentligi bilen Koreýa Respublikasynyň Ýer, infrastruktura we ulag ministrliginiň Demir ýol korporasiýasynyň ýolbaşçylarynyň hem-de wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilýän duşuşyk 2022-nji ýylyň 28-nji martynda öz işine başlady. Duşuşyk 1-nji aprele çenli dowam eder.

Düýn wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän duşuşygyň başynda Koreýa Respublikasynyň Demir ýol korporasiýasynyň Prezidenti Na Hi Syň wideoýüzlenmesi we Ýer, infrastruktura we ulag ministrliginiň direktory Ço Ýoňmiň çykyşy diňlenildi.

Duşuşygyň dowamynda türkmen tarapynyň wekilleri Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan ýurtda alnyp barylýan ulag ulgamyndaky Günorta—Demirgazyk we Gündogar—Günbatar ugurlary boýunça magistral akymlaryň birleşdirilmegine gönükdirilen başlangyçlar barada belläp geçdiler. Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi web saýtynda habar berlişi ýaly, Aýratyn hem duşuşykda Gazagystan—Türkmenistan—Eýran, Serhetabat—Turgundy. Kerki—Ymamnazar—Akina demir ýollarynyň we Türkmenistan—Owganystan—Täjigistan demir ýolunyň gurluşygynyň, şeýle-de ýokary tizlikli awtomobil ýollarynyň, howa menzilleriniň we deňiz portlarynyň Türkmenistanyň beýleki sebit ýurtlary bilen gatnaşyklarynyň netijeli berkidilmeginde uly ähmiýete eýe bolýandygy barada hem bellenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň