Arhiw

Berdimuhamedow wise-premýer Ç.Purçekowa berk käýinç yglan etdi

23:2103.12.2021
0
10174
Berdimuhamedow wise-premýer Ç.Purçekowa berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Purçekow Çarymyrat Hywaliýewiçe berk käýinç yglan edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň