Soňky habarlar

Arhiw

Gara deňizde harasat joşýar

15:5501.12.2021
0
756
Gara deňizde harasat joşýar

Güýçli ýelli we çabgaly «Benedikt» harasaty Gara deňziň kenarýaka döwletlerine howp salmagyny dowam edýär. Öýleriň üçekleri uçup, agaçlar ýykyldy, elektrik geçiriji simler üzülip, awtoulaglara zeper ýetdi. Ýollarda hatda uly ýük ulaglarynyň agdarylanlary-da bar. Heläk bolanlar-da ýok däl.

Howanyň bulaşyklygy Kryma hem aralaşdy. Ýaltada bir gäminiň gark bolandygy habar berilýär, güýçli ýel baglary ýykdy we 16 adam şikes aldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň