Arhiw

Ýagşymyradowyň Albrektsson bilen söweşi üçin tölegi belli boldy

20:0027.10.2021
0
43479
Ýagşymyradowyň Albrektsson bilen söweşi üçin tölegi belli boldy

17-nji oktýarda ABŞ-nyň Arizona ştatyndaky Finiks şäherinde geçirilen «Bellator 268» ýaryşa gatnaşyjylaryň tölegi belli boldy. «Bellator 268» ýaryşyna gatnaşyjylaryň ählisiniň tölegleri «Allboksing» neşiri tarapyndan neşir edildi.

32 ýaşly garyşyk söweş sungaty boýunça türkmenistanly türgen Döwletjan Ýagşymyradow şwesiýaly Karl Albrektsson bilen bolan tutluşyk üçin 70 müň dollar gazandy. Garşydaşy bolsa tutluşyk üçin 50 müň dollar aldy.

Ýadyňyzda bolsa Döwletjan Ýagşymyradow Karl Albrektssondan eminleriň biragyzdan gelen karary (29:28, 29:28, 29:28) bilen ýeňildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň