Soňky habarlar

Arhiw

AFK-nyň kubogy ― 2021: sebitleýin finalyň «Nasaf» ― «Ahal» duşuşygyndan soňra gyzykly hasaplamalar

10:2301.09.2021
0
2379
AFK-nyň kubogy ― 2021: sebitleýin finalyň «Nasaf» ― «Ahal» duşuşygyndan soňra gyzykly hasaplamalar

Türkmenistanyň futbol toparlarynyň Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň kubogy ugrundaky ýaryşlarda görkezen netijeleri sanlarda we maglumatlarda:

Türkmenistanyň futbol toparlary şu wagta çenli AFK-nyň Kubogy ugrundaky ýaryşda 99 duşuşyk geçirdiler, meýilnamada görkezilen 1 duşuşyk bolsa geçirilmedi.

Türkmenistanyň futbol toparlary häzire çenli:

33 duşuşykda ýeňiş gazandylar;

42 duşuşykda ýeňildiler;

24 duşuşyk deňlikde tamamlandy.

Türkmenistanyň futbol toparlary häzire çenli:

Garşydaş derwezelere 140 pökgi geçirdiler;

Öz derwezesine 150 pökgi goýbertdiler.

Türkmenistanyň futbol toparlary häzire çenli:

 1. Täjigistanyň toparlary bilen 18;
 2. Gyrgyz Respublikasynyň toparlary bilen 19;
 3. Liwanyň toparlary bilen 11;
 4. Iordaniýanyň toparlary bilen 10;
 5. Bangladeşiň toparlary bilen 6;
 6. Hindistanyň toparlary bilen 6;
 7. Omanyň toparlary bilen 5;
 8. Ýemeniň toparlary bilen 4;
 9. Bahreýniň toparlary bilen 4;
 10. Siriýanyň toparlary bilen 3;
 11. Yragyň toparlary bilen 3;
 12. Kuweýtiň toparlary bilen 2;
 13. ýurdumyzyň iki topary biri-biri bilen 2 gezek duşuşdy.
 14. KHDR-nyň toparlary bilen 2
 15. Wýetnamyň toparlary bilen 2
 16. Özbegistanyň toparlary bilen 2

Şu wagta çenli AFK-nyň Kubogy ugrundaky ýaryşa Türkmenistandan 6 topar gatnaşdy. Olardan:

«Altyn asyr» 6 gezek;

«Balkan» («Nebitçi») 5 gezek;

«Ahal» 4 gezek;

«Nisa» 2 gezek;

HTTU («Ýedigen») 2 gezek

«Merw» bir gezek gatnaşdy.

Ady, familiýasy

Topary

Gol sany

Altymyrat Annadurdyýew

«Altyn asyr», «Ahal»

22

Myrat Ýagşyýew

«Altyn asyr»

13

Serdar Geldiýew

«Altyn asyr»

4

Mämmedaly Karadanow

«Ahal», HTTU

7

Wahyt Orazsähedow

«Altyn asyr», «Dordoý»

8

Süleýman Muhadow

«Altyn asyr», «Ahal»

6

Hojaahmet Arazow

HTTU, «Balkan»

5

Elman Tagaýew

«Ahal»

5

Amir Gurbany

«Altyn asyr», «Dordoý»

4

Artur Geworkýan

«Nasaf» (Özbegistan)

4

Myrat Annaýew

«Ahal»

4

Gurban Annaýew

«Ahal»

4

Berdi Şamyradow

HTTU

3

Witaliý Alikperow

«Balkan»

3

Perman Begjanow

«Balkan»

2

Didar Hajyýew

«Nisa», «Ahal»

2

Guwanç Abylow

«Ahal»

2

Arslanmyrat Amanow

«Altyn asyr»

2

Zafar Babajanow

«Ahal», «Altyn asyr»

2

Abdy Bäşimow

«Ahal»

2

Akmämmet Metdäýew

«Balkan»

1

Nurtagan Mämmedalyýew

«Balkan»

1

Rahmet Şermetow

«Ahal»

1

Döwlet Baýramow

HTTU

1

Azat Guljagazow

«Balkan»

1

Röwşen Meredow

«Balkan»

1

Farhad Bazarow

«Balkan»

1

Daýançgylyç Urazow

«Nisa»

1

Artýom Nazarow

«Nisa»

1

Konçaýew Zemskow

«Nisa»

1

Wezirgeldi Ylýasow

«Ahal», «Altyn asyr»

2

Begmyrat Baýow

«Altyn asyr»

1

Nurýagdy Muhammedow

«Ahal»

1

Mekan Aşyrow

«Altyn asyr»

1

Güýçmyrat Annagulyýew

«Ahal»

1

Furkat Tursunow

«Altyn asyr»

1

Mihail Titow

«Altyn asyr»

2

Selim Nurmyradow

«Altyn asyr»

2

Süleýman Orazow

«Ahal»

1

Merdan Gurbanow

«Ahal»

1

Didar Durdyýew

«Ahal»

1

Annasähet Annasähedow

«Altyn asyr»

1

Bellik: sanaw doly däl. 2006-njy ýyldaky ýaryşlarda we 2005-nji ýylda «Nebitçi» («Balkan») — «Al-Faisaly» (3:3) duşuşygynda tapawutlanan futbolçylaryň atlaryny anyklamak başartmady.

Topar

Gol sany

«Altyn asyr»

60 (35 duşuşykda)

«Ahal»

39 (25 duşuşykda)

HTTU

18

«Balkan» («Nebitçi»)

15

«Nisa»

4

«Merw»

4

AFK-nyň kubogy ugrundaky ýaryşlarda Türkmenistanyň futbol toparlary daşary ýurt toparlary bilen näçe gezek duşuşdy?

 1. Istiklol (Täjigistan), 10 gezek
 2. Alaý (Gyrgyzystan), 9 gezek
 3. Dordoý (Gyrgyzystan), 10 gezek
 4. Hujand (Täjigistan), 7 gezek
 5. Al Nejmeh (Liwan), 6 gezek
 6. Al-Faisaly (Iordaniýa), 6 gezek
 7. Miktijoddha Sangsad (Bangladeş), 4 gezek
 8. Al-Wahdat (Iordaniýa), 4 gezek
 9. Al-Hidd (Bahreýn), 3 gezek
 10. Al Şaab Ibb (Ýemen), 2 gezek
 11. Al Jaiş (Siriýa), 2 gezek
 12. Olimpik Beýrut (Liwan), 2 gezek
 13. Ist Bengal Klub Kalkutta (Hindistan), 2 gezek
 14. Brozers Ýunion (Bangladeş), 2 gezek
 15. Al-Nasr (Oman), 2 gezek
 16. Dempo (Hindistan), 2 gezek
 17. Al-Muharrak (Bahreýn), 2 gezek
 18. Al-Hilal (Ýemen), 2 gezek
 19. Dofar (Oman), 2 gezek
 20. Al-Ansar (Liwan), 2 gezek
 21. Al-Kadsiýa (Kuweýt), 2 gezek
 22. Erbil (Yrak), 2 gezek
 23. Al-Ahed (Liwan), 2 gezek
 24. Bengaluru (Hindistan) 2 gezek
 25. «April 25», 2 gezek
 26. Al-Wahda (Siriýa), 1 gezek
 27. Al-Sakr (Ýemen), 1 gezek
 28. Fanja (Oman), 1 gezek
 29. Air Force (Yrak), 1 gezek.
 30. Hanoý (Wýetnam), 2 gezek;
 31. «Rawşan» (Täjigistan), 1 gezek
 32. «Nasaf» (Özbegistan), 2 gezek
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň