Arhiw

Türkmenistanda metjitleriň işine goýlan çäklendirme ýatyryldy

12:0501.04.2021
2
30186
Türkmenistanda metjitleriň işine goýlan çäklendirme ýatyryldy

Türkmenistanda ähli metjitler işläp başladylar. Bu barada Türkmenistanyň Müftiligi habar berýär.

Metjide barlanda, arassaçylyk, öňüni alyş çareleri görülmelidir.

2020-nji ýylyň 13-nji iýulynda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, Türkmenistanda metjitlere-de barmak çäklendirilipdi. Şeýle karar Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topary tarapyndan kabul edilipdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
YKemal ( 01/04/2021 )

Harp ýalňyşsyz ýazaýyň.

0
resuldovlet ( 02/04/2021 )

nirde harp yalňyş bar???

1