Soňky habarlar

Arhiw

Berdimuhamedow wise-premýer M.Meredowa berk käýinç yglan etdi

23:4702.02.2021
0
5930
Berdimuhamedow wise-premýer M.Meredowa berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Buýruga gol çekdi.

Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän,işde goýberen kemçilikleri üçin,Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Meredow Myratgeldi Resulowiçe berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň