Soňky habarlar

Arhiw

Berdimuhamedow içeri işler ministrine we Döwlet gümrük gullugynyň ýolbaşçysyna berk käýinç yglan etdi

21:1421.09.2020
0
46633
Berdimuhamedow içeri işler ministrine we Döwlet gümrük gullugynyň ýolbaşçysyna berk käýinç yglan etdi
Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamalaryna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň içeri işler ministri Mämmethan Çakyýewa, şeýle-de Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Maksat Hudaýkulowa berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek duýduryldy.
Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde (21.09.2020) habar berildi.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň