Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda onlaýn sowatlylygy artdyrmak üçin wirtual synplar döredildi

15:3416.04.2020
0
10873
Türkmenistanda onlaýn sowatlylygy artdyrmak üçin wirtual synplar döredildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasy, Zähmet we durmuş üpjünçiligi ministrligi we BMG-niň Ösüş Maksatnamasy ýaşlar üçin wirtual onlaýn sowatlylyk synpyny açýar. BMGÖM-iň web sahypasynda Ýaponiýanyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän sebitleýin ýaşlar taslamasynyň çäginde birnäçe synpyň işlenip düzülendigi aýdylýar.

Bu taslama ýaşlaryň wekillerini iş bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

Sapaklar gazanylan başarnyklaryň kömegi bilen interneti ulanmagyň esaslary we iş mümkinçilikleri boýunça okuwlary öz içine alýar. Okuwyň dowamynda sapaklarda berilýän maglumatlar kem-kemden kämilleşdiriler.

Sapaklar daşary ýurt uniwersitetleriniň talyplaryny, “Google-Tech” toparyny, «Google» kompaniýasynyň ösüş toparyny öz içine alýan meýletinçiler topary tarapyndan işlenip düzüldi.

Onlaýn sapaklara BMGÖM-iň Türkmenistandaky web sahypasynda we rus we türkmen dilindäki sosial ulgamlarynda eýýäm badalga berildi. Ýurduň ähli welaýatlarynda ýaşlaryň azyndan 600-siniň iş üpjünçiligi meselesini çözjek sapaklar arkaly olara täze hünärler boýunça hem düşündirişler berler. Munuň üçin işewürlik okuwy, profil we kazyýet işi, hünär endiklerini öwretmek we başgalar ýaly birnäçe çäreler geçiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň