Soňky habarlar

Arhiw

Mollanepes adyndaky talyplar teatryna täze ýolbaşçy bellenildi

23:0914.07.2019
0
2148
Mollanepes adyndaky talyplar teatryna täze ýolbaşçy bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Täçmämmet Amangulyýew Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynyň baş ýolbaşçysy wezipesine bellenildi diýip, TDH habar berýär.

Türkmen döwlet Medeniýet institutyny tamamlan T.Amangulyýew birnäçe ýyllap Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama taetrynda işledi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň