Arhiw

Ylym we tehnika

Düwme telefonlarynyň smartfonlardan gaty artykmaçdygy bellenildi

"Intellektual ätiýaçlyk" («Интеллектуальный Резерв») kompaniýasynyň müdiri Pawel Mýasoýedow düwme telefonlaryň smartfonlardan has gowudygynyň esasy sebäplerini aýtdy. Mýasoýedow, düwme telefonlaryň indi tehnologiki taýdan has ösen  iň häzirki zaman...

Mobil dünýäsi kongresi yza süýşürildi

Bütindünýä GSM Assosiasiýasy koronawirus epidemiýasy sebäpli Ispaniýanyň Barselona şäherinde geçirilmeli Mobil dünýäsi Kongresini (MWC) 2021-nji ýylyň iýunyna aýyna çenli yza süýşürdi. Mobil dünýäsi Kongresiniň başlygy Jon...

“Apple” Russiýada analog “Bluetooth” synap başlar

“Apple” kompaniýasynyň Russiýadaky “Apple Rus”  golçur kärhanasy “Ultra WideBand” (“iPhone 11”-de ornaşdyrylan UWB) tehnologiýasyny synagdan geçirer. Bu ösüşiň Bluetooth-yň kämilleşdirilen wersiýasy boljakdygy çak edilýär. Munuň...

“Samsung 980 Pro” satuwa çykýar

Ýylyň başynda hem-de tomsuň ahyrynda görkezilen örän çalt işleýän “SSD Samsung 980 Pro” satuwa çykaryldy. “SSD Samsung 980 Pro”-nyň bahasy 250 GB wersiýasy üçin 90 dollar,...

“Amazfit GTR 2” akylly sagady hödürlendi

“Xiaomi” şereketi tegelek çarçuwasyz ekran, datçik we öz gürleýjisi arkaly saz çalmak ukyby bilen enjamlaşdyrylan täze “Amazonfit GTR 2” akylly sagady hödürledi. “Amazfit GTR 2” akylly...

Hytaý kosmosa optiki gözegçilik hemrasyny iberip bilmedi

Hytaýyň “Jiukuan” kosmos merkezinden  “Cilin-1 Gaofen 02C” optiki gözegçilik hemrasynyň Kuaijou-1A göteriji raketasy tarapyndan orbitasyna uçurylmagy şowsuz boldy. Bu barada “Sinhua” habar merkezi habar berýär. Merkeziň...

Kiýewde kibersport arenasy dörediler

Ukrainanyň Kiýew şäherinde kibersport arenasy (meýdançasy) dörediler. Bu barada Ukrainadaky “Natus Vincere” köp oýunly kibersport guramasynyň esaslandyryjysy Aleksandr Kohanowskiý habar berdi. Onuň sözlerine görä, toplum...

Elon Maskdan Tesla Watch hakda ilkinji bildiriş

Karary we twitleri bilen öňe çykan Elon Mask, bu gezek öndürjek täze önümini yglan etdi. “Tesla Watch”-iň täze önümi tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekdi. Elon Mask  “Neuralink” taslamasy...

“Microsoft” şereketi maglumat merkezlerini ummanyň düýbünde gizlär

“Microsoft” kompaniýasy maglumat merkezlerini suwuň aşagynda gizlär. Şereketiň Şotlandiýanyň kenarynda amala aşyran 2018-nji ýyldaky tejribe synaglary üstünlikli tamamlandy. “Microsoft” kompaniýasynyň wekilleriniň pikiriçe, serwerleri suwuň astynda saklamak has...

“OPPO A32” smartfony hödürlendi

“OPPO” şereketi orta baha kategoriýasyna degişli “OPPO A32” atly täze   smartfony hödürledi. Täze “Qualcomm Snapdragon 460” ykjam platformasynyň esaslanda ýasalan enjam 4 ýa-da 8 GB RAM bilen...