Soňky habarlar

Arhiw

Ylym we tehnika

Türkmenistanyň Prezidenti ylmy jemgyýetçilige Gutlag iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de onlaýn-teleköpri arkaly geçirilýän atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara Gutlagyny iberdi. Döwlet Baştutanyň gutlagynda şeýle setirler bar: «Ylym we...

«Derýaýollary» panton geçelgesini ulanmaga taýýar etdi

«Türkmende­ňizderýaýollary» agentliginiň «Derýaýollary» önümçilik birleşiginiň Türkmenabatdaky Gämi abatlaýyş we gämi gurluşygy boýunça önümçilik bölüminde aralyk gurluşyk we barža pantonlarynyň biri düýpli abatlanyp, ulanmaga taýýar...

BMGÖM Daşoguzda talyplar bilen meýdan gününi geçirdi

Türkmen oba hojalyk institutynda ýörite meýilnama esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň «Türkmenistanyň gurak sebitlerinde oba hojalygy bilen meşgullanýan ilatyň howanyň täsiri bilen bagly durmuş-ykdysady...

Dünýä täzelikleri: «Boeing» wagtlaýyn ýapylar, sebäbi...

«Boeing» kom­pa­ni­ýa­sy ABŞ-nyň Wa­şing­ton şta­ty­nyň Sietl şä­he­rin­de ýerleş­ýän özü­niň esa­sy za­wo­dy­ny wagt­la­ýyn­ça ýap­mak­ ka­raryna geldi ― diýip, «Biznes-reklama» gazeti habar berýär. Ho­wa...

TYA-nyň Himiýa instituty doly hojalyk hasaplaşygyna geçdi

Türkmenistanyň ykdysadyýetinde Ylymlar akademiýasynyň ornuny giňeltmek, ylmy gazanylanlaryň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmek, ylmy-barlag edaralarynyň işini toplumlaýyn ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol...

Kosmosda 328 gün bolup, rekord goýdy

Halkara Kosmos Bekedinde iş alyp barýan kosmonawtlaryň üçüsi – Aleksandr Skworsov, Kristina Koç we Luka Parmitano “Soyuz MS 13” kapsulasy bilen ýere gondy. Olardan amerikaly...