Arhiw

Ylym we tehnika

Dünýä täzelikleri: «Boeing» wagtlaýyn ýapylar, sebäbi...

«Boeing» kom­pa­ni­ýa­sy ABŞ-nyň Wa­şing­ton şta­ty­nyň Sietl şä­he­rin­de ýerleş­ýän özü­niň esa­sy za­wo­dy­ny wagt­la­ýyn­ça ýap­mak­ ka­raryna geldi ― diýip, «Biznes-reklama» gazeti habar berýär. Ho­wa...

TYA-nyň Himiýa instituty doly hojalyk hasaplaşygyna geçdi

Türkmenistanyň ykdysadyýetinde Ylymlar akademiýasynyň ornuny giňeltmek, ylmy gazanylanlaryň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmek, ylmy-barlag edaralarynyň işini toplumlaýyn ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol...

Kosmosda 328 gün bolup, rekord goýdy

Halkara Kosmos Bekedinde iş alyp barýan kosmonawtlaryň üçüsi – Aleksandr Skworsov, Kristina Koç we Luka Parmitano “Soyuz MS 13” kapsulasy bilen ýere gondy. Olardan amerikaly...

Aşgabatda «Türkmentel ― 2019» halkara sergisi we maslahaty geçiriler

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi bilen Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2019-nji ýylyň 27 ― 28-nji noýabry aralygynda Aşgabat şäherinde  Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel ―...

Dünýäniň iň uzyn asma köprüsi

Hytaýyň Wuhan şäherinde dünýäniň iň uzyn iki gatly asma köprüsi guruldy. Ýanszy derýasynyň üstünde gurlan köpriniň sütünleriniň aralygy 1700 metre, umumy uzynlygy 4,13 kilometre barabar. Bu...