Archive news

«Balkan» AFK-a 20 futbolçylyk düzüm berdi

23:3125.01.2017
0
491

25-nji ýanwarda Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň internet saýtynda «Dordoý» hem-de «Balkan» toparlarynyň 31-nji ýanwarda Gyrgyzystanda boljak duşuşygyna hödürlenen futbolçylaryň sanawy ýerleşdirildi. «Balkanyň» 20 futbolçydan ybarat düzüminde 2 hüjümçi, 9 ýarym goragçy, 6 goragçy we 3 derwezewan bar. Balkanabat şäheriniň toparynyň AFK-a beren doly düzümi bilen tanyşdyrýarys:

Hüjümçiler:

10 — Hemra Amanmämmedow;

27 — Öwez Nazarow.

Goragçylar:

2 — Aşyrgeldi Saryýew;

3 — Geldimyrat Garahanow;

4 — Mekan Saparow;

12 — Ýagmyrmyrat Annamyradow;

17 — Daýanç Orazgulyýew;

21 — Begenç Guldurdyýew.

Ýarym goragçylar:

5 — Nurtagan Mämmedalyýew;

6 — Akmämmet Metdiýew;

7 — Aşyrgeldi Ylýasow

8 — Ýewgeniý Tkaçenko;

9 — Myratgeldi Gurbangeldiýew;

13 — Sahypnazar Durdyýew;

14 — Azat Garajaýew;

18 — Batyr Gowşakow;

22 — Garahan Berdiýew.

Derwezewanlar:

1 — Alikper Kerimow;

16 — Umidjan Kerimow;

30 — Döwlet Nazarow.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň