“Galkynyş” toparynyň çapyksuwar ýigitleri we gyzlary Halkara sirk sungaty festiwalyna gatnaşarlar

11:1324.10.2015
0
1899
“Galkynyş” toparynyň çapyksuwar ýigitleri we gyzlary Halkara sirk sungaty festiwalyna gatnaşarlar

“Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň çapyksuwar ýigitleri we gyzlary Halkara sirk sungatynyň ikinji festiwalyna gatnaşmak üçin Hytaýyň Guandun welaýatynyň Çžuhaý şäherine ugrarlar.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow we Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abe Ahalteke atçylyk toplumynda bolanlarynda olara ak ýol arzuw edip, abraýly halkara bäsleşiklerinde ajaýyp ýeňişleriň ençemesini gazanan türkmen çapyksuwarlarynyň Hytaýda ýurdumyza mynasyp wekilçilik etjekdigine, ahalteke bedewleriniň şan-şöhratyny has-da artdyrjakdygyna, şu sirk sungaty festiwalynda ýeňiji ýurt hökmünde Türkmenistanyň Döwlet tugunyň belende galdyryljakdygyna ynam bildirdiler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň