Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýa döwlet saparyny amala aşyrar

10:2329.06.2015
0
1136
Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýa döwlet saparyny amala aşyrar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda 2-3-nji iýulda ýurdumyzyň hökümet wekiliýetiniň Gruziýa boljak döwlet saparyny amala aşyrar.

Ýokary derejede geçiriljek nobatdaky türkmen-gruzin duşuşygy däbe öwrülen dostlukly döwletara gatnaşyklaryny has-da berkitmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädime öwrülip, deňhukuklylyk, özara bähbitlilik we uzakmöhletleýinlik esasynda guralýan hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini amala aşyrmaga ýardam eder.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň