Soňky habarlar

Arhiw

Garagum etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy

21:5024.01.2023
0
44353
Garagum etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy
Surat: turkmenistan.gov.tm

Prezident Serdar Berdimuhamedow şu gün degişli Permana gol çekip, Ballyýew Bally Atamyradowiçi, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň häkimi wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanynyň degişli Permany bilen, bu wezipä Merdan Orazmuhammedow bellenildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň