Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan daşary ýurtlaryň awtoulaglarynyň eýelerinden alynýan tölegleriň möçberine üýtgetmeler girizer

20:1715.09.2022
0
65195
Türkmenistan daşary ýurtlaryň awtoulaglarynyň eýelerinden alynýan tölegleriň möçberine üýtgetmeler girizer

Türkmenistan «Türkmenistanyň gümrük serhedinde döwlet edaralarynyň işini tertipleşdirmek we daşary ýurt döwletleriniň awtoulag serişdeleriniň eýelerinden alynýan ýygymlaryň hem-de tölegleriň ýeke-täk möçberlerini bellemek hakynda» Karara üýtgetmeler we goşmaçalar girizdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 14-nji sentýabrda gol çeken bu Karary şu ýylyň 1-nji oktýabryndan herekete girýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň