Soňky habarlar

Arhiw

Emeli aň özbaşdak film döreder

11:4306.09.2022
0
8036
Emeli aň özbaşdak film döreder

Germaniýaly Fabian Ştelser emeli aňyň kömegi bilen film surata düşürmek kararyna geldi, kino tutuşlygyna neýroulgamyň toplumy arkaly surata alnar: olaryň biri şekil, beýlekisi gahrymanlaryň sesi, üçünji bolsa ýörite täsirler bilen meşgullanar diýip, «RBK» ýazýar.

Film «Duz» diýlip atlandyryldy we onuň anyk ssenarisi ýok. Diňe takmynan ýordum we umumy stil bar. Filmde geň jandarlardan doly näbelli planeta baran kosmonawtlar barada gürrüň berler. Tomaşaçylar filmiň ssenariý gözükmesini düzmeli bolarlar we neýroulgam olara esaslanyp, filmi döreder.

Ştelser öz taslamasy arkaly emeli aňyň film döretmekde adamdan pes bolmajakdygyny subut etmek isleýändigini aýdýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň