Soňky habarlar

Arhiw

Dünýäniň iň baý futbol kluby baş tälimçisi bilen uzak möhletlik şertnama baglaşdy

16:4706.08.2022
0
1059
Dünýäniň iň baý futbol kluby baş tälimçisi bilen uzak möhletlik şertnama baglaşdy

«Nýukasl Ýunaýted» baş tälimçisi Eddi Hau bilen uzak möhletlik şertnama gol çekişilendigini habar berdi.

Şeýle-de bolsa, 44 ýaşly iňlis hünärmen bilen näçe ýyllyk şertnama baglaşylandygy barada aýdylmaly. Ozalky şertnama bolsa 2024-nji ýylyň tomsuna çenlidi.

Hau topary geçen ýylyň noýabr aýynda kabul etdi. Şol wagt topar 11 oýunda toplan 5 utugy bilen ýaryş tertibiniň 19-njy ornundady. Hau ýolbaşçylygynda «Nýukasl» möwsümi 11-nji orunda tamamlady.

Şeýle hem şu ýylyň fewral aýynda Haunyň Angliýada aýyň tälimçisi diýlip yglan edilendigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň