Soňky habarlar

Arhiw

Gurban Berdiýew Töwrize bardy

10:4905.07.2022
0
7953
Gurban Berdiýew Töwrize bardy

Gurban Berdiýew Töwriz şäherine baryp, ýakynda şertnama baglaşan täze toparynyň ― «Traktoryň» klub infrastrukturasy bilen tanyşdy.

Ýerli wekiller türkmenistanly tälimçini toparyň türgenleşik bazasyna we «Ýadegar-e Emam» stadionyna aýlap görkezdiler.

Şeýle hem tälimçi klubyň dolandyryş binasy, myhmanhanasy, sport zaly, saglyk merkezi we tälimçiler binasy bilen tanyşdy.

Gurban Berdiýewiň klubyň ýolbaşçylaryna öz teklipleridir haýyşlaryny hem ýetirdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň