Soňky habarlar

Arhiw

Repetekde Türkmenistan boýunça iň gyzgyn howa hasaba alyndy

09:4502.07.2022
0
31259
Repetekde Türkmenistan boýunça iň gyzgyn howa hasaba alyndy

Repetek ― 29-njy iýunda Türkmenistanyň iň yssy nokady boldy. Bu ýerde şu günki howanyň derejesi 48,5 gradusa ýetdi. Bu barada meteojurnal.ru habar berýär.

Geçen ýyl iň ýokary gyzgynlykdaky howa 48,6 gradus bilen Etrekde hasaba alnypdy.

Ýeri gelende aýtsak, Repetek ozalky SSSR-iň çägindäki iň gyzgyn nokatlaryň biri. Bu ýerde howanyň derejesiniň 50 gradusdan hem geçýän günlerine gabat gelinýär diýip, çeşme ýazýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň