Soňky habarlar

Arhiw

Kambojada dünýäde süýji suwda ýaşaýan iň uly balyk tutdular

17:0821.06.2022
0
26328
Kambojada dünýäde süýji suwda ýaşaýan iň uly balyk tutdular

Kambojada Mekong derýasynda dünýäde şu wagtça çenli tutulan süýji suwda ýaşaýan iň uly balyk tutuldy. Bu balyk 300 kg agramly äpet skat balygydyr. Mir24-iň habar bermegine görä, äpet balyk tutulandan soň, onuň agramy çekilip, ýene-de yzyna derýa goýberilipdir.

Biolog Zeb Hoganyň sözlerine görä: «20 ýyllap alty kontinentiň derýalarynyň we kölleriniň ýalyklaryny öwrenmegiň barşynda bu dünýä çeşmelerinde şu wagta çenli duş bolnan ýa-da resmileşdirilen süýji suwda ýaşaýan iň iri balykdyr».

Bellenilişi ýaly, bentler, hapalanmak we işjeň balyk tutulmagy zerarly Mekong derýasynyň eko ulgamynyň howp satyndadygyna garamazdan, suw howdany biodürlülige örän baýdyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň