Soňky habarlar

Arhiw

«Porsche» kompaniýasy Taycan GTS awtoulagynyň täze görnüşini tanyşdyrdy

16:5327.05.2022
0
2710
«Porsche» kompaniýasy Taycan GTS awtoulagynyň täze görnüşini tanyşdyrdy
Surat: myprivacy.dpgmedia.nl

Nemesleriň meşhur awtoulag önümçilik kompaniýasy bolan «Porsche» Porsche Taycan GTS Hockenheimring Edition kysmynyň täze görnüşiniň ilkinji nusgasyny köpçülige tanyşdyrdy. Täze ulag Hokkenhaýmring ýaryş awtoýolynyň 90 ýyllygyna bagyşlanyldy.

Porsche Taycan GTS Hockenheimring Edition kysmynyň esasy hökmünde GTS görnüşiniň aýratynlyklary ulanylyp, onuň daşky we içki bezeglerine aýratyn ähmiýet berildi. Awtoulag ýörite niýetlenen Stone Grey çal reňkde bolup, 21 dýuýmlyk diskleri Mission E Design görnüşindedir, yzky diffuzor we «Taycan» ýazgysy Bronzite atly öwüşgin bilen ýazylan. GTS Hockenheimring Edition ulagynyň içki salony gara deriden bolup, Island Green stilinde ýaşyl sapaklar bilen bezelen. Ulagyň içki birnäçe ýerinde «90 Jahre Hockenheimring» diýen ýazgy bilen ýoluň şekili ýerleşdirilipdir. Şeýle-de ol açarlyga hem lazer bilen grawirlenipdir. Elitethings.com saýtynyň habar bermegine görä, täze kysymly awtoulag görnüşiniň bahasy häzirlikçe nämälimligine galýar.

Hokkenhaýmring 1932-nji ýylyň 29-njy maýynda açylan gününden bäri, köp sanly ýaryşlaryň, şol sanda Formula-1 we NASCAR ýaly iri ýaryşlaryň geçirilýän ýeri bolup geldi. 2019-njy ýyldan bäri bolsa bu ýol Porsche Experience Center edarasynyň ýerleşýän ýerine öwrüldi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň