Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatynda saparda bolýar

21:5226.05.2022
0
7221

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sapar bilen Daşoguz welaýatyna bardy. Halkara howa menzilinde döwlet Baştutany aýdym-saz hem-de tans toparlarynyň ruhubelent çykyşlary bilen mähirli garşylandy.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, döwlet Baştutany Daşoguz welaýatyna saparynyň birinji güni Hökümetiň göçme mejlisini geçirdi, şeýle-de welaýatyň çäklerindäki Balkan-Daşoguz howa elektrik geçirijisiniň gurluşygynyň barşy hem-de ýurduň demirgazyk sebitiniň ekerançylyk meýdanlaryndaky we maldarçylyk pudagyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň