Soňky habarlar

Arhiw

11-nji maýdan başlap, Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine girizlen goşmaçalar we üýtgetmeler güýje girdi

23:5911.05.2022
0
85165
11-nji maýdan başlap, Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine girizlen goşmaçalar we üýtgetmeler güýje girdi

Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine girizlen goşmaçalar we üýtgetmeler 11-nji maýdan güýje girdi. «Türkmenistan» we «Нейтральный Туркменистан» gazetleriniň şu günki sanynda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň goly bilen tassyklanan Türkmenistanyň degişli Kanuny çap edildi.

Täze goşmaçalar we üýtgetmeler ulag serişdelerini dolandyryjylaryň we pyýadalaryň jogapkärçiligini has-da artdyrýar.

Kanunyň türkmen we rus dillerindäki nusgalary bilen şu ýerden tanşyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň