Arhiw

Dünýäniň iň uzak ýaşly zenany aradan çykdy

14:0025.04.2022
0
3143
Dünýäniň iň uzak ýaşly zenany aradan çykdy

Ýaponiýanyň iň uzak ýaşly zenany, bäş imperatoryň hökümdarlygyna şaýat bolan, iki jahan urşundan aman galan Kane Tanaka 119 ýaşynda aradan çykdy. Mir24-iň habar bermegine görä, Tanaka soňky ýyllarda Ýaponiýanyň Fukuoka prefekturasyndaky garrylar öýünde ýaşady. Onuň mineral gazlandyrylan içgileri we şokolady gowy görýändigi barada habarda bellenilýär.

Kane Tanake 2019-njy ýylda dünýäniň iň uzak ýaşly adam we dünýädäki iň uly ýaşly zenan diýlip ykrar edilip Ginnesiň rekordlar kitabyna girmegi başardy.

Mundan başga-da Kane Tanaka Ýaponiýanyň özünde hem ömür dowamlylygy boýunça rekord goýmagy başardy.

Belläp geçsek, Kane Tanaka şu ýylyň 2-nji ýanwarynda 119 ýaşyny belledi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň