BMGÖM Türkmenistana 20 sany EKG enjamyny sowgat berdi

15:2914.04.2022
0
5466
BMGÖM Türkmenistana 20 sany EKG enjamyny sowgat berdi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine lukmançylyk enjamlarynyň ýene bir topary gowşuryldy. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň metbugat gullugy habar berýär.

Bütindünýä banky tarapyndan maliýeleşdirilýän COVID-19-a garşy göreşmek taslamasynyň çäginde 20 sany elektrokardiografiýa enjamy Türkmenistana gowşuryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň