Arhiw

"Altyn pökgi" üçin ses berlişige möhüm üýtgeşmeler girizildi

17:5511.03.2022
0
4519
"Altyn pökgi" üçin ses berlişige möhüm üýtgeşmeler girizildi

Indi “Altyn topy” almagyň talaplary üýtgär. Bu baýrak gowşurmak düzgünleriniň janköýerlere has düşnükli, aýdyň bolmagy üçin ediler.

Ilki bilen, indi oýunçylaryň netijeleri senenama ýyly üçin däl-de, möwsüm üçin göz öňünde tutular. Şonuň üçin indiki “Ballon d'or” 2021/22 futbol möwsüminiň ahyrynda gowşurylar. 2022-nji ýylyň dekabrynda geçiriljek dünýä çempionatynyň netijeleri hem, 2023-nji ýylyň iň gowy oýunçysy saýlananda göz öňünde tutular.

Ikinjiden, baýrak üçin diňe FIFA-nyň iň gowy 100 sanawyna giren ýurtlaryň wekilleri ses berip biler. Türkmenistan häzir FIFA-nyň sanawynda 134-nji orundadyr.

Üçünjiden, esasy talap oýunçynyň topar bilen gazanan kuboklary däl-de, şahsy netijesi bolar. Çempionlyk atlary, kuboklar we toparlaýyn çykyşlar ikinji möhüm tarapy bolar. Şeýle-de, oýunçynyň oýnaýşyna we adalatly oýun ýörelgelerine ygrarlylygyna serediler.

“Ballon d'or”-yň häzirki eýesi PSŽ-niň hüjümçisi Lionel Messidir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň