Arhiw

Türkmenistan Bütindünýä Söwda Guramasyna girmek üçin arza tabşyrdy

18:3025.11.2021
0
8081
Türkmenistan Bütindünýä Söwda Guramasyna girmek üçin arza tabşyrdy

Bütindünýä Söwda Guramasynyň (BSG) resmi saýty Baş direktor Ngozi Okonjo-Iweala Türkmenistanyň BSG-a girmek baradaky resmi arzasynyň gowşurylandygyny habar berdi.

Ýurduň arzasy Ženewadaky halkara guramalaryň we BMG-niň edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň Hemişelik wekili Atageldi Haljanow tarapyndan gowşuryldy.

Ilçi BSG-nyň Baş müdiri bilen bolan duşuşygynyň barşynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan goldanýan türkmen hökümetiniň kararyna Türkmenistanyň dünýä söwdasyna goşulmak we ýurduň ykdysadyýetini BSG-e girmek arkaly diwersifikasiýalaşdyrmak isleginiň sebäp bolandygyny aýtdy.

BSG-nyň beýanatynda bellenilişi ýaly, guramanyň Baş direktory Türkmenistanyň BSG agzalygyna ýüz tutmak baradaky taryhy karary bilen gutlady.

Türkmenistanyň arzasyna BSG-nyň 30-njy noýabrdan 3-nji dekabr aralygynda geçiriljek 12-nji ministrler maslahatynda garalmagyna garaşylýar.

Türkmenistan 2020-nji ýylyň iýul aýynda BSG-na synçy döwlet hökmünde girdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň