Soňky habarlar

Arhiw

“Röwşen” hususy kärhanasy 3 aýlyk garaşykly şerti bilen harytlaryny hödürleýär

02:4915.11.2021
0
22769

“Röwşen” hususy kärhanasy tarapyndan arassa deriden öndürilen dürli görnüşli aýakgaplaryny özine degişli bolan Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 91/1 salgysyndaky “Gadamly” aýakgap önümleri we Mary şäheriniň Bagtyýarlyk köçesiniň 35 A salgysyndaky dükanlaryndan 3 (üç) aýlyk garaşykly şerti bilen satyn almaklygy müşderilere hödürleýär.

Bu hususy kärhana 2003-nji ýyldan bäri ýurdumyzda müşderileriň arasynda uly meşhurlykdan peýdalanýar. Fabrikanyň önümleriniň ähli görnüşleri ýerli arassa deriden öndürilýär. “Röwşen” aýakgaplary amatly baha bilen utgaşýan nusgawy dizaýny we rahatlygy bilen tapawutlanýar.

Şeýle-de okaň:
Görüň:
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň