Arhiw

Howa taksiniň prototipi Hytaýda geçirilen howa sergisinde görkezildi

15:0525.10.2021
1
1446
Howa taksiniň prototipi Hytaýda geçirilen howa sergisinde görkezildi

Howa taksileri ýakyn wagtda şäherleriň arasynda hereket etmek üçin meşhur ulag görnüşine öwrüler. Şeýle howa taksisiniň V1500M prototipi, Zhuhai şäherindäki Hytaý sergisi Autoflight tarapyndan görkezildi, Esoreiter.ru NPlus1.ru salgysyna salgylandy.

Bu ulagyň uçuş aralygy 250 km bolup, uçarda üç ýa-da dört ýolagçyny alyp biler, sebäbi iň ýokary uçuş agramy 1,5 müň kilogram. Joby - öndürijileriň atlandyryşy ýaly, elektrik dik uçuş we gonmak uçary, bar bolan şuňa meňzeş enjamlaryň arasynda bir zarýad bilen uçuş aralygynda öňdebaryjydygyny aýdýar.

Daşardan “howa maşyny” kiçijik uçara meňzeýär we sagatda 200 km tizlik bilen uçup bilýär. Enjamy 2024-nji ýylda tassyklamak meýilleşdirilýär we ilkinji uçuş ýakyn wagtda meýilleşdirilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň