Arhiw

Howa maglumaty: 16-njy oktýabr

08:0016.10.2021
0
1824
Howa maglumaty: 16-njy oktýabr

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 16-njy oktýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

 • Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +9... +110, gündizine +22... +240 maýyl bolar. Howanyň basyşy 737 mm, çyglylygy 10 — 30%.
 • Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +12... +170, gündizine +21... +260, kenarýaka etraplarynda +18... +230 maýyl bolar.
 • Türkmenbaşy şäherinde: howa +21... +230, basyşy 756 mm, çyglylygy 25 — 45%.
 • Awazada: howa +20... +220, basyşy 763 mm, çyglylygy 25 — 45%.
 • Balkanaba şäherinde: howa +24... +260, basyşy 762 mm, çyglylygy 20 — 40%.
 • Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +120, gündizine +21... +260 maýyl bolar.
 • Änew şäherinde: howa +23... +250, basyşy 738 mm, çyglylygy 15 — 35%.
 • Tejen şäherinde: howa +24... +260, basyşy 747 mm, çyglylygy 10 — 30%.
 • Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +90, gündizine +20... +250 maýyl bolar.
 • Mary şäherinde: howa +22... +240, basyşy 744 mm, çyglylygy 20 — 40%.
 • Baýramaly şäherinde: howa +23... +250, basyşy 743 mm, çyglylygy 25 — 45.
 • Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +90, gündizine +20... +250 maýyl bolar.
 • Türkmenabat şäherinde: howa +22... +240, basyşy 746 mm, çyglylygy 25 — 45%.
 • Kerki şäherinde: howa +23... +250, basyşy 741 mm, çyglylygy 20 — 40%.
 • Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +80, gündizine +18... +230 maýyl bolar.
 • Daşoguz şäherinde: howa +20... +220, basyşy 759 mm, çyglylygy 20 — 40%.
 • Köneürgenç şäherinde: howa +19... +210, basyşy 760 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň