Soňky habarlar

Arhiw

Agyr atletika boýunça 2021-nji ýyldaky dünýä çempionaty Daşkentde geçiriler

08:3414.09.2021
0
3139
Agyr atletika boýunça 2021-nji ýyldaky dünýä çempionaty Daşkentde geçiriler

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäheri şu ýyl Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny kabul eder. Bu barada IWF-niň resmi saýty habar berdi. Ýaryş 7 ― 17-nji dekabr aralygynda geçiriler.

Daşkentde IWF-niň nobatdaky maslahaty hem geçiriler (20 ― 21-nji dekabr), onda halkara federasiýasynyň täze dolandyryjylary saýlanylar.

2021-nji ýyldaky dünýä çempionatyny geçirmek üçin mundan ozal Perunyň paýtagty Lima şäheri saýlanylypdy. Ýöne käbir sebäplere görä, çempionatyň geçiriljek ýeri üýtgedildi.

2022-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň bolsa Hytaýyň Çunsin şäherinde geçiriljekdigini ýatladýarys.

Henize çenli Türkmenistandan sportuň bu görnüşi boýunça iki sany dünýä çempiony bar. Olar Altymyrat Orazdurdyýew bilen Ýulduz Jumabaýewadyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň