Soňky habarlar

Arhiw

«Gerekli» internet dükany önümleriniň görnüşini giňeldýär

19:2504.09.2021
0
4671
«Gerekli» internet dükany önümleriniň görnüşini giňeldýär

«Gerekli» internet dükany önümleriniň görnüşini giňeldýär. Çagalar üçin niýetlenilen önümleriň giň görnüşi alyjylaryň ünsüni özüne çekýär: eşikler, aýakgaplar, oýunjaklar we kanselýariýa.

«Gerekli» onlaýn söwda meýdançasynyň «Azyk önümleri» bölümine kofe we süýji önümleriniň täze görnüşi geldi.

«Gerekli» internet dükanynyň «Elektronika», «Öý enjamlary», «Gözellik we saglyk», «Haýwanlar üçin önümler» bölümleri hem öz önüm görnüşlerini giňeltdi.

«Gerekli» internet dükany Türkmenistanyň ähli sebitlerine haryt iberýär we tölegleri nagt görnüşinde hem, bank karty arkaly nagt däl görnüşinde hem kabul edýär.

«Gerekli» onlaýn söwda meýdançasy iň oňat baha kepilligi syýasatyny ulanyp, dükanlaryň we supermarketleriň eýelerini uzak aralyk satuwyny ösdürmek babatda hyzmatdaşlyga çagyrýar.

«Gerekli» internet dükanynyň täze önümleri bilen tanyşmak üçin şu ýere basyň.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň