Soňky habarlar

Arhiw

ABBA gaýdyp gelýär

15:5428.08.2021
0
4127
ABBA gaýdyp gelýär

«ABBA Voyage» web saýtynyň we onuň «Twitterdäki» resmi sahypasynyň peýda bolmagy mundan 40 ýyl ozal dargan bu meşhur toparyň janköýerlerinde uly gyzyklanma döretdi. 2-nji sentýabrda bolsa saýtyň we hasabyň ulanyjylaryna heniz belli bolmadyk täzelik garaşýar.

«RIA Nowostiniň» «The Sun» gazetine salgylanyp habar berşi ýaly, uzak arakesmeden soň ABBA bäş sany täze aýdym we köpden bäri garaşylýan golografiki görkezişi hödürlär.

ABBA meşhur aýdym-saz taryhynda iň üstünlikli toparlaryň biridir, ýazgylary dünýäde 350 milliondan gowrak satyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň