Arhiw

Türkmenistandaky ITEA sizi kurslara we ussatlyk sapagyna (master klasa) çagyrýar

10:2019.08.2021
0
7606
Türkmenistandaky ITEA sizi kurslara we ussatlyk sapagyna (master klasa) çagyrýar

IT-de özüni synap görmek we täze bilim almak isleýänler üçin ITEA-da kurslar gaty amatly.

IT gurşawy – biziň häzirki döwrümiz. IT hünäri – sebitimizde esasy talap edilýän hünär.

Esasy işiňize päsgel bermezden IT kurslaryny alyp bilersiňiz we geljekde azajyk tejribe toplap, hünäriňizi IT hünärmenine öwrüp, öýüňizden çykman erkin işleýän hünärmen bolup bilersiňiz.

IT akademiýasy iň gowy uçurymlara, okuwyň ahyrynda gyzyl diplom alanlara iş tapmaga kömek edýär, şeýle hem hyzmatdaşlaryna ýazmaça teklipler berýär.

Kurslara ýazylmaklyk üçin telefon belgi:

  • +993 63426751;
  • +993 63471192;
  • +993 12210499.

Şeýle hem, 27-nji awgustda Türkmenistandaky ITEA topary hemmeleri tejribeli dizaýner Azadyň grafiki dizaýn boýunça ussatlyk sapagyna (master klasyna) çagyrýar.

Ussatlyk sapagyna täze gelenler grafika we web dizaýner hünäri barada düşünje alyp bilerler.

Ussatlyk sapagy işleýänler üçin stereotiplerden dynmaga we hünär derejesini ýokarlandyrmaga itergi berer.

Grafiki dizaýn boýunça ussatlyk sapagynyň mowzugy dizaýn, mahabat, marketing ugurlaryny öwrenýänler üçin gyzykly bolup biler.

Ussatlyk sapagynyň başlanýan wagty: sagat 18:30-da.

Ussatlyk sapagynyň bahasy: 100 manat.

Ussatlyk sapagyna bellige alynmaklyk üçin telefon belgi: +99361378593.

Oturýan ýerler çäklidir.

Mundan öň Aşgabatdaky ITEA-nyň Açyk gapylar gününi we baýrakly ýaryş geçirýändigini habar beripdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň