Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň Botanika bagynda «Ussatlaryň ýarmarkasy» guralar

10:2231.07.2021
0
15222
Aşgabadyň Botanika bagynda «Ussatlaryň ýarmarkasy» guralar

1-nji awgustda Aşgabadyň Botanika bagynda «Ussatlaryň ýarmarkasy» atly dabara kiçeldilen görnüşde geçiriler. Bu barada bagyň dolandyryşy jemgyýetçilik torlaryndaky sahypalarynda habar berdi.

Dabaranyň myhmanlaryna täsin el işlerini synlamaga we şol ýerde satyn almaga mümkinçilik dörediler. Çäre ir sagat 10-dan agşam 19-a çenli dowam eder.

Baga baryp görmegiň bahasy 3 manat. Girelge «Syýahat» myhmanhanasynyň gapdalynda.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň