Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 30-njy iýul

10:2630.07.2021
0
12828
Howa maglumaty: 30-njy iýul

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda 30-njy iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty.

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9-11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23...+25°, gündizine +33...+35° maýyl bolar. Howanyň basyşy 733 mm. Çyglylygy 25-45 %.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9-14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22...+27°, gündizine +31...+36°, kenarýaka etraplarynda +27...+32° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +30...+32°, basyşy 750 mm. Çyglylygy 40-60 %.
Awazada: howa +29...+31°, basyşy 756 mm. Çyglylygy 40-60 %.
Balkanabat şäherinde: howa +33...+35°, basyşy 759 mm. Çyglylygy 35-55 %.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9-14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21...+26° maýyl, gündizine +32...+37° yssy bolar.
Änew şäherinde: howa +33...+35°, basyşy 734 mm. Çyglylygy 30-50 %.
Tejen şäherinde: howa +34...+36°, basyşy 738 mm. Çyglylygy 25-45 %.

Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9-14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21...+26° maýyl, gündizine +33...+38° yssy bolar.
Mary şäherinde: howa +34...+36°, basyşy 736 mm. Çyglylygy 20-40 %.
Baýramaly şäherinde: howa +35...+37°, basyşy 735 mm. Çyglylygy 15-35 %.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9-14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20...+25° maýyl, gündizine +33...+38° yssy bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +34...+36°, basyşy 739 mm. Çyglylygy 15-35 %.
Kerki şäherinde: howa +35...+37°, basyşy 733 mm. Çyglylygy 10-30 %.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9-14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19...+24° maýyl, gündizine +33...+38° yssy bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +36...+38°, basyşy 751 mm. Çyglylygy 20-40 %.
Köneürgenç şäherinde: howa +34...+36°, basyşy 753 mm. Çyglylygy 15-35 %.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň