Soňky habarlar

Arhiw

ABŞ-nyň paýtagtyndaky wagtlaýyn diwarlar sökülýär

16:1511.07.2021
0
2865
ABŞ-nyň paýtagtyndaky wagtlaýyn diwarlar sökülýär

Waşington 6-njy ýanwarda Donald Trampyň tarapdarlary tarapyndan guralan bidüzgünçiliklerden soň gurlan Kapitolyň töweregindäki soňky diwarlary sökýär. ABŞ-nyň Kongresiniň binasynyň duşenbe gününe çenli hemmeler üçin açyk bolmagyna garaşylýar.

Hukuk goraýjy edaralaryň duýduryş berşi ýaly, zerur bolsa wagtlaýyn diwar täzeden gurlup bilner.

Ýeri gelende aýtsak, Kapitola hüjümine 500 töweregi adam gatnaşypdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň