Soňky habarlar

Arhiw

Ärdogan Türkmenistana resmi sapar bilen gelmäge taýýarlanýar

16:1101.07.2021
0
14785

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan doglan güni mynasybetli türkmen Liderine gutlag hatyny iberdi. Türkiýäniň Prezidenti öz gutlag hatynda Türk­me­nis­ta­na bol­jak sa­pa­ryň do­wa­myn­da türkmen döwletiniň Baştutany bi­len ge­çi­ril­jek du­şu­şy­ga sa­byr­syz­lyk bi­len ga­raş­ýa­ndygyny belläp geçdi.

Şeýle hem Türkiýäniň we Türkmenistanyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik hem geçirildi.

Dostlukly ýurduň Prezidentiniň gutlag hatynda hususan-da şeýle diýilýär:

«Türk hal­ky­nyň adyn­dan we hut öz adym­dan Si­zi dog­lan gü­nü­ňiz bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn.

Ga­dy­my me­de­ni­ýe­ti­mi­ziň umu­my gym­mat­lyk­la­ry esa­syn­da Tür­ki­ýe bi­len Türk­me­nis­ta­nyň ara­syn­da­ky gat­na­şyk­la­ryň ösüş dep­gi­ni äh­li ugur­lar bo­ýun­ça hyz­mat­daş­ly­gy mun­dan beý­läk-de ös­dür­mä­ge bo­lan gy­zyk­lan­ma­la­ryň aý­dyň be­ýa­ny bo­lup dur­ýar.

Türk­me­nis­ta­na bol­jak sa­pa­ryň do­wa­myn­da Si­ziň bi­len ge­çi­ril­jek du­şu­şy­ga sa­byr­syz­lyk bi­len ga­raş­ýa­ryn. Hä­zir sa­pa­ra taý­ýar­ly­gyň çäk­le­rin­de ze­rur iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Sa­pa­ryň do­wa­myn­da döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ry­ň gün ter­ti­bi­ni eme­le ge­tir­ýän iki­ta­rap­la­ýyn hyz­mat­daş­lyk me­se­le­le­ri­niň bi­le­lik­de ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­jak­dy­gy­na ynam bil­dir­ýä­rin.

Hor­mat­ly do­ga­nym, pur­sat­dan peý­da­la­nyp, Si­ze berk jan sag­lyk we bagt, Türk­me­nis­ta­nyň do­gan­lyk hal­ky­na bol­sa aba­dan­çy­lyk hem-de ro­waç­lyk ar­zuw ed­ýä­rin!».

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň