Soňky habarlar

Arhiw

«Berkarar» söwda-dynç alyş merkezi döwrebap lybaslaryň täze dükanlarynyň açylyş dabarasyna çagyrýar

17:0404.06.2021
0
8009
«Berkarar» söwda-dynç alyş merkezi döwrebap lybaslaryň täze dükanlarynyň açylyş dabarasyna çagyrýar

Şu hepdäniň dynç güni ― 6-njy iýunda «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezinde birbada üç sany täze dükan açylar. Olarda çagalar, erkekler we aýallar üçin niýetlenilen «Ramsey», «Mavi» we «Koton women» ýaly Türkiýäniň döwrebap haryt nyşanly lybaslary alyjylara hödürleniler. Baýramçylyk dabarasyna «Koton Kids», «Altyn Yildiz» we «Colins» ýaly dükanlar hem gatnaşýar. Esasy bellemeli zatlaryň biri hem, ýokarda ady agzalan dükanlaryň ählisi bu söwda nyşanlarynyň Türkmenistandaky resmi dillerleridir.

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary bu dabara gatnaşmaga we artistleriň ajaýyp çykyşlaryna, döwrebap lybaslaryň görkezilişine tomaşa etmäge çagyrylýar.

Baýramçylyk dabarasy sagat 13:00-da başlanar. Täze dükanlar «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 2-nji gatynda, «Ramsey» dükany bolsa 1-nji gatynda ýerleşýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň