Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatlylar ählihalk ýowaryna gatnaşýarlar

21:5421.05.2021
0
4247
Aşgabatlylar ählihalk ýowaryna gatnaşýarlar

22-nji maýda irden sagat 07:00-dan 12:00-a çenli Aşgabatda köpçülikleýin ýowar çäresi — arassaçylyk-abadanlaşdyryş işleri geçiriler. Bu çärä Aşgabadyň ýaşaýjylary, ähli edara-kärhanalaryň işgärleri, mekdep okuwçylary we talyplar gatnaşar.

Arassaçylyk-abadanlaşdyryş çäresi Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli geçirilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň