Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda «Watan mertleri baky ýaşaýar» atly sergi geçiriler

15:3106.05.2021
0
10798
Aşgabatda «Watan mertleri baky ýaşaýar» atly sergi geçiriler

Aşgabatlylar we şäheriň myhmanlary Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 76 ýyllygyna bagyşlanan «Watan mertleri baky ýaşaýar» atly wagtlaýyn sergä çagyrylýar.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde geçiriljek serginiň açylyş dabarasy 7-nji maýda, sagat 11-de bolar.

Muzeýiň salgysy: Arçabil şaýoly, 50.

Sowal-jogap telefony: 48-25-92.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň