Soňky habarlar

Arhiw

«Röwşen aýakgaplary» TSTB-niň sergisine gatnaşýar

12:5517.03.2021
0
6905
«Röwşen aýakgaplary» TSTB-niň sergisine gatnaşýar

Ozal hem habar berlişi ýaly, şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda TSTB-niň döredilmeginiň 13 ýyllygyna bagyşlanan sergi öz işine başlady. Oňa ýerli kompaniýalaryň 190-sy gatnaşýar.

Gatnaşyjylaryň arasynda «Röwşen aýakgaplary» hem bar. Ol ýurdumyzdaky iň iri aýakgap öndürijileriň biridir. Kompaniýanyň erkek aýakgaplarynyň birnäçe görnüşi bilen birlikde soňky ýyllarda zenanlar we çagalar üçin hem aýakgaplary öndürip başaldy. Öz işini 2003-nji ýylda ýola goýan kompaniýa önümlerini dünýä bazaryna hem çykarýar.

Sergide «Röwşen aýakgaplarynyň» sergi bölümi 36 inedördül metr meýdany eýeleýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň