Soňky habarlar

Arhiw

“Anna gününiň pursadyny elden gidermäň!” arzanlaşyk çäresi ýetip geldi

10:3426.02.2021
0
3343
“Anna gününiň pursadyny elden gidermäň!” arzanlaşyk çäresi ýetip geldi

Bu gün anna güni, diýmek, “Ak Tam Bazary” onlaýn söwda platformasynda hepdelik geçirilýän arzanlaşyk çäresiniň ýetip gelendigini aňladýar. Bu arzanlaşyk wagtynda  söwda platformasy, ep-esli arzanladyş bilen birnäçe önümleri hödürleýär.

Bu hepde, aşakdaky onlaýn dükanlaryň harytlaryny we hyzmatlaryny elýeter bahadan alyp bilersiňiz:

  • Ariston” -dan suw gyzdyryjylar we ýyladyş enjamlary;

  • “Bossan Elite Outdoor Furniture”-den aýratyn bakja mebelleri we esbaplary;

  • “HK Salkyn Otag”-dan howalandyryş enjamlary;

  • “Bahar Gyňaç”-dan ýaglyklary dikeltmek hyzmaty;

  • “Tutular merkezinden” – týullar, perdeler üçin matalar we tutular;

  • “Sumak”-dan RR nasos enjamlary.

“Ak Tam Bazary” web sahypasynda markalaryň hersiniň sahypasynda ýerleşýän arzanladyşda hödürlenýän harytlar bilen tanşyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň