Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi

22:1211.02.2021
0
86914
Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi
Surat: gov.spb.ru

Şu gün — 11-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipelerine belläp, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň düzümine girizmek hem-de ony Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri wezipesinden boşatmak hakyndaky Permana gol çekdi.

Bu barada «Watan» habarlary gepleşiginde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň