Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasy tassyklanyldy

23:5022.05.2020
0
10172
Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyna laýyklykda aýratyn howply ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmekde alnyp barylýan toplumlaýyn çäreleri milli derejede güýçlendirmek we meýilnamalaýyn esasda guramak, şeýle hem Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy, onuň ýöriteleşdirilen edaralary hem-de Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen hyzmatdaşlygyny has-da giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasy tassyklanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň