Soňky habarlar

Arhiw

Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Arap we fransuz banklary bileleşiginiň arasynda hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekildi

13:4719.09.2023
0
43889

Türkmen wekiliýetiniň Fransiýa eden sapary wagtynda, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Rahimberdi Jepbarowyň gatnaşmagynda Arap we fransuz banklary bileleşigi — U.B.A.F. bilen hyzmatdaşlyk şertnamasy baglaşyldy.

Ylalaşyk eksport-import amallaryny maliýeleşdirmek, Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasynda söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýle hem Türkmenistanyň ykdysadyýetine maýa goýumlaryny çekmek babatynda hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň