Soňky habarlar

Arhiw

Taýlandda uçuşdan öň ýolagçylaryň agramyny çekip başladylar

10:2619.09.2023
0
24132

Taýlandyň «Bangkok Airways» awiakompaniýasy 15-nji sentýabrdan ýolagçylaryň el ýüki bilen birlikde agramyny çekip başlady. Awiagatnadyjy öz saýtynda munuň ýolagçylaryň umumy agramynyň uçuş agramynyň iň ýokary derejesinden geçmeýändigini anyklamak maksady bilen ýola goýlandygyny düşündirdi. Bu uçuşyň howpsuzlygy we maksadalaýyklygy üçin möhümdir.

Kompaniýa ýolagçylary 31-nji oktýabra çenli çeker. Syýahatçylar barada alnan maglumatlar gizlin saklanar diýlip, kompaniýanyň resmi saýtynda bellenýär.

Bu barada «News.ru» ýazýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň