Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky Rus öýi Moskwa gününe bagyşlanan döredijilik sapagyny geçirer

14:3312.09.2023
0
34877

13-nji sentýabrda sagat 17:00-da Aşgabatdaky Rus öýi Moskwa şäher gününe bagyşlanan döredijilik sapagyny geçirýär we gyzyklanma bildirýänleri oňa gatnaşmaga çagyrýar.

Ýerleriň çäklidigi sebäpli isleg bildirýänler +993 65 79 97 51 (18:00-dan öň) telefon belgisi ýa-da otdel_tm@mail.ru e-poçta arkaly öňünden hasaba alynmaly.

Duşuşyk Aşgabat, S.Türkmenbaşy şaýoly, 11 j. salgyda geçiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň