Soňky habarlar

Arhiw

Raşid Meredow BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

19:4814.08.2023
0
36320
Raşid Meredow BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
Surat: mfa.gov.tm

Şu gün Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň täze bellenen ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy Kaha Imnadze bilen duşuşdy.

Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýtynda berilýän habara görä, R.Meredow BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysyny bu jogapkär wezipä bellenmegi bilen gutlady we diplomatik işiniň Türkmenistan bilen BMG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine goşant goşjakdygyna umyt bildirdi.

BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň tutuş sebit üçin sazlaşygy, özara düşünişmegi we goldawy goramak ugrundaky işleriniň ähmiýeti hem nygtaldy.

Kaha Imnadze BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutýan ugurlarynyň hödürlenmegini göz öňünde tutup, ählumumy gün tertibindäki möhüm meselelere şeýle toplumlaýyn çemeleşmegiň we olary çözmek üçin Türkmenistanyň garaýyşlarynyň goşýan goşandynyň möhümdigini belledi.

Şeýle hem Türkmenistanyň sebit howpsuzlygyny goramak we parahatçylygy berkitmek üçin BMG-niň bu sebitleýin merkezi bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýändigi bellenildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň başlygy Öňüni alyş diplomatiýa akademiýasynyň başlangyjy we Merkezi Aziýada Zenanlaryň dialogy ýaly köptaraplaýyn öňüni alyş diplomatiýasynyň mehanizmleriniň döredilendigini we üstünlikli işleýändigini beýan etdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň